Oorsprong Aaltjesdag(en)

Het tweede weekend van juni wordt Harderwijk traditioneel omgetoverd tot Aaltjesdorp. De opening van het toeristenseizoen van Harderwijk. Drie dagen activiteiten en bezigheden voor jong en oud. Denk hierbij aan live muziek, workshops, demonstraties, een braderie, een speedbootrace en nog veel meer…

Deze dag vindt zijn oorsprong in 1980. De boulevard werd toen vernieuwd en de gemeente Harderwijk vond dat dit eens extra gevierd moest worden. Mede om de toeristen een nieuwe, extra impuls te geven om naar Harderwijk te komen.

Deze dag moest een speciale naam krijgen en jaarlijks op een vaste dag worden gevierd. ‘Altijd de tweede zaterdag van juni’ werd vastgesteld. Voor de naam had men in eerste instantie Boulevarddag bedacht. Maar omdat ook de binnenstad en de middenstand erbij betrokken zouden worden, werd de naam Aaltjesdag bedacht. Oude visserijkleding samen met een Aaltje werden verwerkt in het logo voor Aaltjesdag. Ieder jaar wordt er een Aaltjespenning uitgereikt aan iemand die veel voor het toerisme heeft gedaan en nog doet.

Bron: http://veluwetoerisme.hyves.nl

Noot van de redactie: in het bovenstaande artikel staat een verkeerd jaartal. Zoals in de knipsels op deze website te zien is, is de eerste Aaltjesdag in 1983 geweest. De naam Aaltjesdag is mede tot stand gekomen omdat de dag samenviel met de start van het palingvisseizoen.